The Narrows 1

The Narrows
, 2016, Pigment Prints on Baryta Paper, 40 x 50 cm each

The Narrows 2
The Narrows 3
The Narrows 4
The Narrows 5
The Narrows 6
The Narrows 6
The Narrows 7
The Narrows 8
The Narrows 9
The Narrows 11
The Narrows 12
The Narrows 13
The Narrows 14 The Narrows 15
The Narrows 16
The Narrows 17

Installation Views, The
Narrows, Kunstverein Freiburg, 2017

The Narrows 18

Back to Menu